2016.01.01 - Malý Malokarpatský Fučiak - Memoriál Ruda Korčeka (1001722)
Malý Malokarpatský Fučiak - Memoriál Ruda Korčeka 35 (4947)