2016.01.01 - Maratón Pohronským Inovcom (1002940)
Maratón Pohronským Inovcom 42 (8553)